Zelfexpressie op het Web: William Calvin's homepage


HTML versie van een artikel dat verscheen in EMNET / Niewsbrief Elektronische Media, 11 maart 1995.


Was het een aantal jaren geleden nog vrij uniek wanneer een visitekaartje een electronic mail adres bevatte, tegenwoordig tel je als moderne wereldburger niet meer echt mee als op datzelfde visitekaartje niet ook de URL van je homepage staat. In wezen is de homepage een individueel verlengstuk van dat visitekaartje, met gigantisch veel meer mogelijkheden voor zelf-expressie dan de paar vierkante centimeter die ook nog eens grotendeels bepaald worden door het logo en de huisstijl van je werkgever. Met een programma als winhttpd is het in de lucht brengen van een eigen Webserver een fluitje van een cent geworden, en wanneer je niet over een op het Internet aangesloten PC beschikt huur je wat ruimte op een UNIX doos van een Internet-provider. Je verdiept je wat in de geringe geheimen van HTML, laat een foto scannen om een that- sme.giffile te verkrijgen en vervolgens post je een article in de Usenet news- group comp.infosystems.www.announce om de wereld van je Website op de hoogte te brengen. Ruw geschat dertig procent van de wekelijks meer dan honderd aankondigingen op bovengenoemde Usenet newsgroup behoren tot de categorie personal. Af en toe zit er een juweel tussen.

Een zo'n juweel is de homepage van de Amerikaanse theoretisch neurofysioloog William H. Calvin, die in Nederland enige bekendheid heeft sinds uitgever Bert Bakker in 1990 zijn boek "The river that flows uphill: a journey from the big bang to the big brain" in een vertaling uitbracht. Het boek is een verslag van een roeitocht door de Grand Canyon waarin veel neurowetenschap is verwerkt. Calvin blijkt ook -zo leert zijn homepage- al jaren actief te zijn op The WELL, een van de eerste "virtual communities", zoals hij het zelf noemt. Op een manier die vanzelfsprekend in overeenstemming is met de voor buitenstaanders soms moeilijk te doorgronden "netiquette" etaleert hij zijn persoonlijkheid en zijn werk en biedt anderen de mogelijkheid daarvan kennis te nemen en met hem te communiceren over zijn werk. Naast "De rivier die de tegen de berg opstroomt" blijkt hij nog zeven andere populair wetenschappelijke werken over het menselijk brein, de evolutie en archeo-astronomie te hebben gepubliceerd, plus artikelen in onder andere Scientific American. Zijn homepage geeft links naar inhoudsopgaven en hoofdstukken van dit werk, terwijl artikelen vaak in hun geheel zijn te lezen. Ook geeft hij interessante links naar andere Websites en voor wie dat niet genoeg is, staat zijn bookmarks file ter beschikking met 207 links op 20 februari. Verder valt zijn lezingen-programma voor dit jaar te raadplegen. Hij treedt onder andere op aan de Vrije Universiteit Brussel in mei/juni tijdens het symposium "Einstein meets Magritte: an international reflection on science, nature, human action, and society".

Tot zover een redelijk normale, zij het uiterst verzorgde, personal homepage. Wat hem vrij uniek maakt is het gegeven dat er links naar twee complete romans van zijn hand staan, welke hoofdstuk voor hoofdstuk online gelezen kunnen worden. Meer uniek is dat de lezer wordt uitgenodigd om commentaar op het werk, dat voorbestemd is om in druk te verschijnen, te leveren. De eerste roman is Synchronized: A novel of the Internet era. Het boek (?) heeft een vrij eenvoudig plot dat neerkomt op de ontdekking van manipulatie van de aandelenmarkt via een computervirus, waarna een van de ontdekkers van het complot wordt gekidnapt en vervolgens wordt opgespoord met behulp van Internet in combinatie met cellulaire telefonie. Hoofdpersoon is Kate Medici, computer consultant in Seattle die op de meest onmogelijke manieren regelmatig al haar kleren verliest. Opvolger van de roman is Unlisted terwijl een derde al wordt aangekondigd.

De romans zijn uitermate onderhoudend en leren de lezer veel over de gevaren van onbeveiligde communicatie en de mogelijkheden om daar iets tegen te doen, van eenvoudige manieren om een moeilijk te kraken password te verzinnen tot DES (Data Encryption Standard), PGP (Pretty Good Privacy) en nog meer geavanceer- de methoden. Jammer is dat, vanwege het doel om in druk te verschijnen, slechts zeer spaarzaam gebruik is gemaakt van de multi-mediale mogelijkheden die het World Wide Web biedt. Niettemin een van de betere demonstraties van de self- publishing mogelijkheden die het Web biedt. Voor wie meer wil weten: de URL is http://weber.u.washington.edu/wcalvin/ of, wel luxe zo'n tweede site, http://www.well.com/www/wcalvin/.

Hans Roes